ikona litery a z plusem

Koronawirus

Koronawirus

Koronawirus Zalecenia oraz procedury postępowania

Procedura postępowania z osobą z podejrzeniem o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem

Zalecenia ECDC dotyczące zakładaniai zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonymzakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19)

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Zadbaj o siebie i swoich bliskich w czasie pandemii

Zadbaj o siebie i swoich bliskich w czasie pandemii

Poniżej znajdują się materiały dot. wsparcia psychologicznego dla strażaków, pracowników cywilnych oraz ich rodzin.

Wsparcie psychologiczne

Koronawirus Zalecenia oraz procedury postępowania

Koronawirus Zalecenia oraz procedury postępowania

Procedura postępowania z osobą z podejrzeniem o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem

Zalecenia ECDC dotyczące zakładaniai zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonymzakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19)

Apel strażaków

Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w  miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do  strażaków zawsze o to zapyta. Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do  sytuacji, w której udzielający pomocy strażacy zostaną, zgodnie z  procedurami wyłączeni z działań ratowniczo-gaśniczych, w celu przebadania lub objęcia ich 14-dniową kwarantanną.

W większości przypadków, w trakcie naszych interwencji udzielamy także pomocy przedmedycznej. Informacja o możliwości kontaktu z koronawirusem umożliwi strażakom jeszcze lepsze zabezpieczenie się w czasie niesienia pomocy, a po powrocie do jednostek będziemy wiedzieli, że musimy np. zdezynfekować sprzęt, którego używaliśmy w trakcie interwencji.

Jednocześnie zapewniamy, że nigdy udzielenia pomocy nie odmówimy. Apelujemy o rozsądek i rzetelność w informowaniu nas o możliwości kontaktu z koronawirusem.
Jeśli tylko będziemy o zagrożeniu wcześniej wiedzieć, to z możliwością ekspozycji na wirusa spokojnie sobie poradzimy, zapewniając bezpieczeństwo osobie poszkodowanej i  strażakom.

źródło: KW PSP w Rzeszowie