X

Koronawirus

Wszystko co musisz wiedzieć o Koronawirusie

A A+ A++

BIP KMPSP w Sosnowcu

Logo Państwowej Straży Pożarnej     Herb Chorzowa    

ul. Katowicka 123
41-500 Chorzów

Napisz do nas na:
sekretariat@straz-chorzow.pl

Zadzwoń do nas:
+48 32 241 09 77

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

001

 

Idea stworzenia miejsca, gdzie mógłby być realizowany program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży czyli obecne  „Centrum Edukacji Przeciwpożarowej” w Chorzowie pojawił się na początku 2014r. Pomysł był odpowiedzią na pojawiający się w Państwowej Straży Pożarnej kierunek  rozwoju tzw. Profilaktyki Społecznej. Profilaktyka    i edukacja społeczna w straży pożarnej polega przede wszystkim na ciągłym podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń i propagowanie podstawowych zasad zachowania w przypadku niebezpieczeństwa, w tym także edukacja w zakresie zapobiegania powstawania zagrożenia pożarowego oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego czy urządzeń przeciwpożarowych.

Na potrzeby „Centrum Edukacji Przeciwpożarowej” zaadoptowano podziemny magazyn o powierzchni 800 m2 oraz kubaturze 3200 m3 znajdujący się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Powierzchnię magazynu podzielono na sektory tematyczne obrazujące zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz sił natury tj. pożary mieszkań, pożary lasów, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenie czadem oraz tzw. małą strażnicę z samochodem pożarniczym.

Koncepcja funkcjonowania i zakresów tematycznych poszczególnych sektorów została opracowana przez Komendę Miejską PSP w Chorzowie oraz firmę COMTV.pl z Chorzowa. Wspólnie opracowano i wykonano inscenizacje, wizualizacje oraz opracowano scenariusze poszczególnych sektorów.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej składa się z dwóch części:

-części edukacyjnej tzw. „Ścieżki bezpieczeństwa” podzielonej na sektory tematyczne.

-części zabawowej tzw. „Małej Strażnicy”

„Ścieżka bezpieczeństwa” jak również „Mała strażnica”  skierowane są głownie dla dzieci  klas 2 i 3 szkoły podstawowej ale również dostosowane są tematycznie dla uczniów wyższych klas szkoły podstawowej czy gimnazjów. Na ścieżkę planuje się wprowadzanie grup maksymalnie dwudziestoosobowych. Szacowany czas przejścia „Ścieżki bezpieczeństwa ” i „Małej Strażnicy” wyniesie ok. 60 minut. Pokazy prowadzone będę w ramach zajęć szkolnych  przez strażaków w czynnej służbie.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie ma w prosty, jasny i atrakcyjny sposób uczyć dzieci i młodzieży podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej.

Zwiedzający po przejściu ścieżki edukacyjnej ma wiedzieć:  czym jest tlenek węgla, jak powstaje i dlaczego jest niebezpieczny oraz  poznać zagrożenia związane z pożarem, wypadkiem drogowym i katastrofą budowlaną .

Krótka charakterystyka poszczególnych sektorów Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

 

 Sektor nr I „zagrożenie czadem”

W sektorze przedstawiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz zasadę działania wentylacji. W sektorze „zagrożenie czadem” znajduje się szczelnie wydzielone szybą pomieszczenie łazienki. Wyposażenie pomieszczenia zawiera typowe dla łazienki elementy jak: wanna, umywalka, szafki itp. oraz dodatkowo czujki tlenku węgla. Pokaz rozpoczyna się filmem edukacyjnym dotyczącym tlenku węgla. W sektorze zwiedzający poznają podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych gazowych i wentylacyjnych.

 

Sektor nr II  „pożar mieszkania”

Sektor składa się z dwóch identycznych pokoi z aneksem kuchennym, w którym znajdują się typowe elementy wyposażenia wnętrz: meble wypoczynkowe, szafy ,meblościanki, piec kaflowy i aneks kuchenny. W pierwszym pokoju wyeksponowano problem zagrożenia pożarem (sytuacja przed pożarem) ze wskazaniem najczęstszych przyczyn powstawania pożarów. W drugim pomieszczeniu przedstawiony jest pokój po pożarze (spalone elementy wyposażenia mieszkania). W sektorze wskazano najczęstsze przyczyny pojawiania się pożarów oraz przedstawiono ich skutki. Inscenizację wzbogacono o prezentację filmu edukacyjnego i efekty specjalne.

018

Sektor nr III „pożar lasu”

Scenografia sektora składa się z naturalnych oraz sztucznych elementów imitujących zielone drzewa, zarośla, ściółkę leśną, w skali zbliżonej do rzeczywistości. Zwiedzający pozna najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w lesie i na nieużytkach rolnych oraz skutki takich pożarów dla środowiska naturalnego.

 

Sektor nr IV „wypadek drogowy”

 Sektor przedstawia miejsce wypadku drogowego, jego skutki oraz działania służb na miejscu akcji. Inscenizacje stanowią: dwa samochody, które uległy zderzeniu wraz                                      z poszkodowanymi osobami, strażaka oraz sprzęt używany przez służby ratownicze. Sektor zawiera film z wypadku drogowego oraz akcji ratowniczej wykonany specjalnie na potrzeby Centrum.

CEP7

Sektor nr V „katastrofa budowlana”

Aranżacja przedstawia  fragment budynku, w którym na skutek wybuchu gazu doszło do katastrofy budowlanej. Na potrzeby inscenizacji został stworzony graficzny ,dynamiczny obraz wybuchu w budynku mieszkalnym.

CEP3

Mała strażnica

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej to nie tylko miejsce  nauki ale i świetnej zabawy. Ostatnim elementem  jest „Mała Strażnica”. Mała Strażnica to miejsce, w którym zwiedzający poczuję się jak strażak, zobaczy sprzęt i mundury strażackie, zjedzie na ześlizgu, wsiądzie do prawdziwego wozu strażackiego a także sprawdzi swoją wiedzę podczas gry edukacyjnej. 

CEP4CEP5

 

 

 

 REGULAMIN CENTRUM EDUKACJI PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania

Działania związane z realizacja zadania podzielone były na trzy etapy: etap prac remontowych, etap prac adaptacyjnych oraz zakup rekwizytów, scenografii, urządzeń multimedialnych.

Zakres prac remontowych to m.in:

 • wykonanie  instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie  instalacji elektrycznej,
 • modernizacja pompowni,
 • remont schodów zewnętrznych,
 • wymiana drzwi wejściowych oraz bramy wjazdowej,
 • remont wejścia do magazynu,
 • remont schodów wewnętrznych,
 • uszczelnienie konstrukcji,
 • zadaszenie wejścia do magazynu.

Zakres prac adaptacyjnych to m.in:

 • wykonanie instalacji wentylacyjnej (mechanicznej),
 • wykonanie instalacji dymu filmowego,
 • wykonanie ścianek działowych,
 • wykonanie podłóg,
 • wykonanie sufitu podwieszanego,
 • wykonanie instalacji audio i IT.

 Wyposażenie i montaż na poszczególnych sektorach m.in.:

 • projektorów,
 • głośników,
 • komputerów z oprogramowaniem,
 • reflektorów scenicznych,
 • tablic,
 • scenografii oraz elementów wyposażenia sektorów.

Całość zadania została wykonana w latach 2015 i 2016 roku przez firmę COMTV.pl oraz strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Środki finansowe pochodziły m.in. z budżetów UM w Chorzowie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, CEZ Chorzów, WFOŚiGW w Katowicach, oraz Państwowej Straży Pożarnej. W formie rzeczowej do powstania Centrum Edukacji Przeciwpożarowej przyczyniło się również 28 różnych  firm  i instytucji.