ikona litery a z plusem

Rodo

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi zgłoszenia alarmowego oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Prosimy o zapoznanie z Klauzulą Informacyjną która zawiera zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą.

klauzula informacyjna (pdf)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działan ratowniczych przez jednostki ochrony ppoz.

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony ppoż. mających dostęp do SWD PSP

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów SWD PSP